Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Новини

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ДКИ (документ за ключова информация) на управляваните от него договорни фондове – ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ДКИ (документ за ключова информация) на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.

...2345

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
Capman Max small logo 13.4565
-(0.52)%
13.6463
-(0.52)%
Брой дялове в обрaщение 1196268.2813
Стандартно отклонение 6.36%
22.5199
-(0.09)%
22.6781
-(0.09)%
Брой дялове в обрaщение 555824.3038
Стандартно отклонение 4.88%
13.7067
-(0.55)%
13.7341
-(0.55)%
Брой дялове в обрaщение 909187.2057
Стандартно отклонение 6.78%
C-BONDS logo 11.3004
-(0.95)%
11.3230
-(0.95)%
Брой дялове в обрaщение 309981.9933
Стандартно отклонение 5.65%
C-MIX logo 12.6900
+(0.99)%
12.7408
+(0.99)%
Брой дялове в обрaщение 3256156.5976
Стандартно отклонение 7.93%

Взаимни фондове

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост на договорни фондове, организирани и управлявани от Капман Асет Мениджмънт АД.

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
Capman Max small logo

1.84% 4.10% 4.51% 2.62%
4.66% 1.85% 1.85% 0.63%
2.60% -1.63% -3.78% -5.35%
C-BONDS logo 2.02% -2.23% -3.97% -5.51%
C-MIX logo 3.96% -1.33% 2.00% -1.23%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
C-BONDS logo основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
C-MIX logo основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.09.2022 г. и 21.09.2022г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.