Новини

 • Старт в търговията на три нови емисии

  Старт в търговията на три нови емисии

  Днес е първи ден за търговия с три нови емисии търгуеми сертификати на  MTF SOFIA – сегмент „Други деривативни финансови инструменти“,  които са  базирани на изменението на фиксинга на БНБ на Щатски долар (USD) към Български лев (BGN). Емисиите са със срок на приключване 7, 14 и 21 дни, търгуват се в лот, който е …

 • Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Във връзка с попучени заявления за регистрация на емисии Търгуеми сертификати, считано от 01.08.2018г. на MTF SOFIA се допускат до търговия три нови сертификата, базирани на изменението на фиксинга на БНБ на щатски долар(USD) към Български лев(BGN). Емисиите са със срок на приключване 7, 14 и 21 дни, ще се търгуват в лот, който е …

 • Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

  Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

  На 13.06.2018г. в 12:21 часа се сключи първата сделка на регулиран пазар в България, с Търгуем сертификат базиран на фиксинга на БНБ за USD/BGN. Това е  първият в България публично търгуваем дериват със сетълмент Т+30, като приключването по сделката ще бъде извършено чрез системата на Централен депозитар АД. Емисията се търгува в лева. За повече информация …

...1020...29303132...