Българска компания с близо 80 млн. лв. печалба за 2022 г.

До края на януари 2023 г. публичните дружества у нас са задължени да публикуват неконсолидираните отчети за четвъртото тримесечие.

Днес ще ви представим първите от тях, от които ще стане ясно коя е публичната компания, обявила печалба за близо 80 млн. лв.

КРЗ Одесос

През 2022 г. дружеството ремонтира 65 кораба спрямо 56 година по-рано.

Приходите от дейността му възлизат на 76.8 млн. лв. спрямо 55.3 млн. лв. година по-рано.

През 2022 г. дружеството е получило компенсации по  държавната „Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия“ в размер на 2.2 млн. лв.

Общо разходите за дейността са 61.8 млн. лв., което е с 10.7 млн. лв. повече спрямо предишните 12 месеца.

През 2022 г. КРЗ Одесос отчита печалба в размер на 15.7 млн. лв. срещу 5.555 млн. лв. за 2021 г.

Неохим

Димитровградският производител на торове приключи 2022 г. с печалба в размер на 79.6 млн. лв. Това е с над 32 млн. лв., или близо 67% повече, от положителния финансов резултат за 2021 г.

Приходите от продажби на продукция за изминалата година растат до 626 млн. лв., или с близо 79% над отчетените 350 млн. лв. през 2021 г.

Постъпленията от продажби в чужбина са 355.7 млн. лв., а у нас – 270.4 млн. лв.

През 2022 г. Неохим е получил правителствено финансиране в размер на 16.68 млн. лв. спрямо 2.99 млн. лв. за 2021 г.

Четете още: Как и в какво да инвестираме през 2023 г.?

Агрия Груп Холдинг

Холдинговото дружество отчита нетна печалба в размер на 42.2 млн. лв. спрямо положителен финансов резултат от 2.1 млн. лв. година по-рано.

Основната причина за резултата са получените дивиденти от дъщерни компании в размер на 45.3 млн. лв. спрямо 4 млн. лв. за 2021 г.

Компанията ще обяви консолидираните си резултати за четвъртото тримесечие в края на февруари.

М+С Хидравлик

Компанията отчита приходи от продажби в размер на 217.1 млн. лв. за 2022 г., което е с 43% повече спрямо 2021 г.

Прогнозата на мениджмънта е за реализиране на приходи от 222 млн. лв. през 2023 г.

Казанлъшкият производител на хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, спирачки и клапани приключи 2022 г. с печалба от 32.9 млн. лв. Това е със 74% повече спрямо реализираните 18.9 млн. лв. година по-рано.

Ръководството на М+С Хидравлик увеличи основните месечни възнаграждения на всички заети в компания с 9.2 на сто, считано от 1 януари. 

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.