Ето защо Агрия Груп Холдинг отново е Акция на седмицата

Акциите на Агрия Груп Холдинг бяха най-ликвидни по време на четирите борсови сесии на изминалата седмица.

За периода от 11 до 14 април по позицията се сключиха 165 сделки за общо 25 201 акции. Общият оборот по позицията възлезе на 689 401 лева.

Книжата на компанията приключиха кратката работна седмица на ниво от 28.50 лева – с 4.4% повече спрямо седмица по-рано.

Припомняме, че днес, 18 април, както и в петък (15 април), инвеститорите на родния капиталов пазар няма да имат възможност да търгуват.

Това се налага заради неработните дни в Германия, съответно и Xetra, заради католическия Великден.

Пазарната оценка на Агрия Груп Холдинг към днешна дата възлиза на 193.8 млн. лева. С това тя се нарежда на 15-а позиция сред най-скъпите компании в BG BX40.

 

Сделките в последните седмици

Април се оказва доста наситен от гледна точка на новини около компанията. Само преди дни стана ясно, че дъщерното дружество Бора Енерджи ЕООД е придобило 1/3 от капитала на Енерджи Солар Технолоджис АД.

Компанията развива дейност в областта на производството на енергия от възобновяеми източници посредством оползотворяване на слънчева енергия чрез инвестиции в соларни паркове.

Новини имаше и около друго дъщерно дружество на Агрия Груп Холдинг – Корн Секюрити. То придоби 50% от капитала на Ей Би Инвестмънтс Груп АД, развиващо дейност в направление „Придобиване на инвестиции в недвижими имоти с ексклузивни локации“.

Преди това Корн Секюрити купи и ЗКПУ Ведрина. Целта на придобиването на търговското предприятие е ориентирана към оптимизиране на процесите на структуриране на земеделските поземлени имоти по землища, окрупняването на общо обработваните земеделски земи и правилно позициониране на земеделските стопанства, с обхват на територията, в която развиват търговска дейност дружествата от холдинга, което е основен приоритет в стратегията за развитие на групово ниво и е поредната стъпка към подобряване структурата на производството, доставката и търговията със зърнени култури.

 

Финансовите резултати

Компанията приключи четвъртото тримесечие на 2021 г. с консолидирани приходи от продажби на стойност 434 млн. лева. Това е с близо 127% повече спрямо година по-рано.

Нетната печалба на дружеството за изминалата година се увеличава до 25.57 млн. лева спрямо 12.56 млн. лева за 2020 г.

Представяне на книжата на компанията

От началото на 2022 г. акциите на Агрия Груп Холдинг повишиха стойността си с 95.21%.

През последните месеци свободно търгуваните акции намаляват. Фрий флоутът днес е 1.446 млн. акции, което е с над 127 хиляди акции по-малко спрямо месец по-рано.

Това ще рече, че големите акционери в Агрия Груп Холдинг купуват от книжата на компанията.

 

БОНУС: Акция на седмицата на международните пазари, според екипа на Капман, е Twitter. Основната новина по позицията беше намерението на най-богатия човек в света Илон Мъск да закупи микроблога и да го делистне от борсата.

Офертата му от 43 млрд. долара, или по 54.20 долара на акция, обаче не беше приета положително от други големи вложители в компанията. Финалното решение от Борда на директорите се очаква през новата седмица.

 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.