Какви резултати обявиха Адванс Терафонд АДСИЦ, Софарма и Елхим Искра за Q1?

Вчера ви представихте отчетите за първото тримесечие на Неохим, Хидравлични елементи и системи и М+С Хидравлик.

Днес ще се спрем на други три компании – Софарма, Елхим Искра и Адванс Терафонд АДСИЦ.

Софарма

Второто най-скъпо дружество у нас обяви 16.44 млн. лв. нетна неконсолидирана печалба за първите три месеца на годината.

Година по-рано Софарма отчете положителен финансов резултат от 7.07 млн. лв.

Нетните приходи от продажби растат с над 20 млн. лв. – до 66.3 млн. лв.

Софарма АД ще изплати на акционерите по 0.60 лева брутен дивидент на акция за 2022 г. Това се вижда от покана за общо събрание на акционерите на дружеството, публикувана в Търговския регистър.

Цялата печалба на компанията за миналата година – над 39.4 млн. лева, ще бъде разпределена като дивидент.

Останалата необходима сума ще се вземе от неразпределените печалби от минали години и допълнителните резерви, става ясно от документа.

Адванс Терафонд АДСИЦ

Месечният бюлетин на фонда информира инвеститорите за продадени 8 396 дка земеделски земи при средна цена от 2 802 лв./дка.

Адванс Терафонд АДСИЦ приключва първото тримесечие на годината със свободни парични средства от 54.4 млн. лв., както и загуба от 1.3 млн. лв. 

Част от тях ще бъдат използвани за изплащането на дивидент. Компанията свиква общо събрание на акционерите на 11 май, на което ще се гласува разпределението на 20.893 млн. лв. дивидент.

Това означава, че за всяка притежавана акция инвеститорите ще получат по 0.242 лв. дивидент. Година по-рано тази сума беше 0.527 лв. за лот.

Дивидентната доходност към днешна дата се равнява на малко под 7%.

Елхим Искра

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на годината достигат 12.5 млн. лв. – с близо 16% повече спрямо година по-рано и с 35.75% над постъпленията за периода януари-март 2021 г.

От компанията прогнозират приходи в размер на над 25 млн. лв. към 30 юни.

Елхим Искра приключи тримесечието с нетна печалба от 187 хил. лв. спрямо загуба от 534 хил. лв. преди 12 месеца. 

В случай че бихте искали да инвестирате на капиталовите пазари, можете да се свържете с екипа ни.

Четете още: Капман с нов фонд

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.