Компания, разпределила 50 млн. лева дивидент за две години, обяви резултатите си

Екипът на Капман продължава с представянето на финансовите отчети на по-ликвидните компании у нас за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Днес ще се спрем на Монбат, Софарма трейдинг, Спиди и Фазерлес.

Коя от тях отчита най-висока печалба за миналата година?

Софарма трейдинг

Фармацевтичният дистрибутор приключва 2022 г. с ръст на приходите от 13% до 1.085 млрд. лв.

Само през декември те нарастват с 26% до рекордните 103.065 млн. лв.

На индивидуално ниво печалбата преди данъци на компанията за 2022 г. достига 34.6 млн. лв., или с 38% повече от отчетените за 2021 г. 25.1 млн. лв.

В последния месец на годината печалбата преди данъци възлиза на 5.178 млн. лв.

През декември дъщерното дружество Софармаси 63 разпределя към компанията дивидент в размер на 3.917 млн. лв.

Софарма трейдинг отчита загуба от обезценка на инвестициите в дъщерното дружество Sopharma Trading d.o.o. (Сърбия) в размер на 14.228 млн. лв.

След обезценката и получения дивидент, печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг АД на индивидуално ниво за януари-декември 2022 г. възлиза на 20.387 млн. лв.

Нетният финансов резултат достига 16.8 млн. лв. спрямо 5.2 млн. лв. година по-рано.

Спиди

Куриерската компания приключва 2022 г. с рекордна печалба от 41.3 млн. лв. Година по-рано е отчетен положителен финансов резултат от 29.9 млн. лв.

Компанията е един от най-големите платци на дивиденти на родния капиталов пазар, включващ Българска фондова борса и MTF Sofia. Традиционно тя заделя за инвеститорите си поне 50% от реализираната печалба.

През миналата година Спиди разпределя 21.5 млн. лв. дивидент, или по 4 лева на акция. Година по-рано сумата е 28.2 млн. лв., или по 5.25 лева брутен дивидент на акция.

През 2022 г. Спиди е превозила 42.7 млн. пратки, което е с 3.4% повече от година по-рано.

Приходите достигат 255 млн. лв., като се повишават с рекордните за компанията 22%.

Фазерлес

Компанията изнася около 86% от продукцията си за страни от ЕС и извън общността.

Реализираната печалба преди облагане с данъци за изминалата година достига 1.071 млн. лв. – с близо 86% повече спрямо 2021 г.

Приходите от продажби на продукция се увеличават с 48% и възлизат на 24.1 млн. лв.

Четете още: Българска компания с близо 80 млн. лева печалба за 2022 г. 

През 2022 г. Фазерлес получава финансиране от правителството за общо 2.1 млн. лв., което е над шест пъти повече от помощта през 2021 г. – 346 хил. лв.

Монбат

Германия и Франция остават най-големите пазари за продукцията на компанията. Износът за двете държави възлиза съответно на 15.5 и 11.2 млн. евро, или 10.85 и 7.81% от общите приходи.

В топ 5 на най-големите пазари са още Испания, Полша и Саудитска Арабия.

Общите приходи на компанията на индивидуална база отчитат ръст от 6.84% до 326.9 млн. лв.

Монбат АД приключва 2022 г. с печалба в размер на 5.5 млн. лв., което е с 360% повече от отчетените 1.196 млн. лв. година по-рано.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.