Над 8 млрд. лв. инвестиции във фондове към 30 септември

Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, възлизат на 8.177 млрд. лева, сочат данни на Българската народна банка.

Размерът на активите се увеличава на годишна база с 401 млн. лева (5.2 на сто) и намалява със 105.5 млн. лева (1.3 на сто) спрямо юни 2022 година.

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2022 г. е 5.3 на сто, при 5.6 на сто от БВП към септември 2021 г.

Домакинставата

По последни данни, вложенията на домакинствата във фондове нарастват до 2.126 млрд. лв., спрямо 2.076 млрд. лв. за година по-рано.

Инвестициите в местни фондове са за 1.094 млрд. лв., а в чуждестранни фондове – 1.031 млрд. лв.

Към края на септември активите на местните инвестиционни фондове са над 2.645 млрд. лева, като за една година се увеличават с почти 130 млн. лева (5.2 на сто). В сравнение с юни 2022 г. активите на тези фондове намаляват с 36.5 млн. лева (1.4 на сто).

Фондове, инвестиращи в акции

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 182 млн. лева (15.7 на сто) до 1.342 млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 16 млн. лева (3.6 на сто) до 453.2 млн. лева.

Фондове, инвестиращи в облигации

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева (7.4 на сто) до 850 млн. лева.

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 50.7 на сто, при 46.1 на сто към септември 2021 година. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 32,1 на сто от общата сума на активите при относителен дял от 36.5 на сто към септември 2021 година.

Към края на трето тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.1 на сто и в евро – 32.3 на сто, при съответно 50 на сто и 44.1 на сто към септември 2021 година.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.