Оборотът на MTF SOFIA към деветмесечието надхвърля 450 млн. лв.

Оборотът на първата в България Многостранна система за търговия на финансови инструменти MTF SOFIA за първите девет месеца на годината възлиза на 453.6 млн. лв.

Общо 355.48 млн. лв., или малко над 78% от оборота за периода е реализиран на сегмент „Деривати“.

Трансакциите на сегмент „Акции“ достигат 45.98 млн. лв., докато сделките с книжа на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) са за 11.24 млн. лв.

Близо 32 млн. лв. оборот (бел. ред. 31.987 млн. лв.) беше реализиран от покупко-продажба на облигации. Тези сделки формират малко над 7% от общия оборот за периода.

Четете още: Как основните индекси приключиха третото тримесечие на 2022 г.?

Общият брой на сделките за периода от 1 януари до 30 септември възлиза на 1 869.

Оборотът през MFT SOFIA само за септември възлезе на 26.199 млн. лв.

Припомняме, че за цялата 2021 г. на MFT SOFIA беше реализиран оборот от 688.2 млн. лева. Това е с 41% повече спрямо 2020 г. 

Системата MTF SOFIA (от англ. Multilateral Trading Facility) стартира дейността си в началото на март 2016 г. и се управлява от Капман Холдинг.

За MTF SOFIA

MTF SOFIA е и единственият пазар в страната, на който се търгуват сертификати, базирани на изменението на фиксинга на лева спрямо щатския долар, определян от Българската народна банка, както и върху електроенергия.

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от Комисията за финансов надзор.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.