Оборот от над 540 млн. лв. през MTF SOFIA за 2022 г.

Оборотът на първата в България Многостранна система за търговия на финансови инструменти MTF SOFIA през последния месец на 2022 г. възлезе на 25.8 млн. лв.

Месец по-рано се прехвърлиха книжа за 24.4 млн. лв., а през октомври – 30.8 млн. лв.

С това оборотът за цялата 2022 г. достигна 540.7 млн. лв.

Година по-рано бяха прехвърлени финансови инструменти за 688.2 млн. лв.

Изчисленията сочат, че само в последните две години оборотът на MTF SOFIA надхвърля 1.2 млрд. лв.

Четете още: Пет компании от BG BX40 поскъпнаха с над 50% през 2022 г.

Системата MTF SOFIA (от англ. Multilateral Trading Facility) стартира дейността си в началото на март 2016 г. и се управлява от Капман Холдинг. 

За MTF SOFIA

Това е и единственият пазар в страната, на който се търгуват сертификати, базирани на изменението на фиксинга на лева спрямо щатския долар, определян от Българската народна банка, както и върху електроенергия.

Участници в системата могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от Комисията за финансов надзор.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.