Очевидна е нуждата от хеджиране на цената на електроенергията. Има ли пазар за хеджиране в България?