Пет български дружества разпределиха общо над 110 млн. лева дивидент

Експертите по лични финанси са на мнение, че във време на рецесия е добре да се инвестира в компании, разпределящи дивидент.

В предходните месеци ви посочихме кои са дивидентните крале на родния капиталов пазар, обхващащ Българска фондова борса и MTF SOFIA. Материалът може да прочетете тук.

Днес ще се спрем на петте публични дружества, взели решения за разпределение на най-големите дивиденти от печалбата си за 2021 г.

Лидер в това отношение е Адванс Терафонд АДСИЦ. Фондът, специализиран в покупко-продажбата на земеделска земя, гласува разпределението на 44.853 млн. лева дивидент между акционерите си.

Това представлява 0.527 лева на акция брутен дивидент. Нетният дивидент на акция, след приспадането на 5% данък върху дивидентите за физически лица, възлиза на 0.501 лева.

Любопитно е да отбележим, че дружеството е разпределило сума, която е по-голяма от общата стойност на следващите две компании. Това са Спиди и Градус.

Куриерската компания разпредели 21.5 млн. лева, или 4 лева на акция брутен дивидент. Нетната сума за една акция възлиза на 3.80 лева.

Градус, от своя страна, разпредели 10.96 млн. лева дивидент за второто полугодие на 2021 г. От тях 3.6 млн. лева бяха от неразпределени печалби от минали години.

Заедно със заделените 6.33 млн. лева като дивидент за първите шест месеца, сумата расте до 17.296 млн. лева.

Сред топ 5 са други две български компании, известни най-вече с износа на продукция за чужбина. Това са М+С Хидравлик и Неохим, които разпределиха 13.8 и 12.9 млн. лева между акционерите си.

Това представлява по 0.35 лева и 5 лева респективно брутен дивидент на акция.

Имайте предвид, че книжата на посочените по-горе дружества вече се търгуват без право на дивидент. В следващите дни ще ви посочим и компаниите, предложили най-добра дивидентна доходност.

Припомняме, че изброените по-горе компании можете да търгувате през платформата ни Ctrader.

За още финансови новини ни следвайте във Facebook и LinkedIn.