Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че е налице промяна в Общите условия, прилагани от Капман АД, приети от Съвета на директорите на 25.08.2014г. и одобрени от КФН на 26.09.2014г.
Общите условия са достъпни в офисите на Капман АД: гр.София, ул.Три уши № 8, ет.6 и гр.Варна, ул.Ген.Колев № 60А, както и на интернет сайта на инвестиционния посредник.