С какви новини стартират годината публичните компании у нас?

Една от първите седмици на 2023 г. стартира с поредица от новини за българските публични компании. В днешния материал екипът на Капман Холдинг ще ви представи последните новости около по-ликвидните дружества.

Трейс Груп Холд

Вчера от пътностроителното дружество съобщиха, че са сключили договор за 12.1 млн. лв.

Срокът на контракта е 225 дни, като той обхваща реконструкцията на ул. Опълченска – от бул. Тодор Александров до бул. Сливница.

Градус

Старозагорското дружество обяви, че е извършило първата покупка на собствени акции. Обект на придобиване са 18 776 акции на цена от 1.50 лева за брой. От Градус възнамеряват да купят до 3%, или 7.3 млн. собствени акции.

Алтерко

Дружеството е едно от малкото на борсата ни, което обявява предварителни финансови резултати. Според тях, консолидираните продажби на Алтерко АД възлизат на 92.9 млн. лв., което е с 56% повече спрямо година по-рано.

Приходите от продажби на устройствата за автоматизация на дома с марката Shelly нарастват с 60%, достигайки до 88.4 млн. лв., а постъпленията от продажби на устройствата за проследяване MyKi, растат с 20.6% – до 4.3 млн. лв.

Адванс Терафонд АДСИЦ

През декември фондът, специализиран в покупката и отдаването под аренда на земеделска земя, придоби 1 215 дка земи при средна цена от 1 832 лева/декар.

За цялата 2022 г. са купени 9 304 дка при средна цена от 1 581 лева/декар.

През декември са продадени 8 172 декара земеделски земи при цена от 2 800 лева/декар.

Приходите от продажби на земи за миналата година възлизат на 23.86 млн. лв. Нови 4.2 млн. лв. са постъпили в дружеството съгласно договори за продажба при разсрочено плащане.

Компанията е един от най-големите платци на дивиденти на родния капиталов пазар, обхващащ Българска фондова борса и MTF Sofia. 

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.