Финансовите коефициенти – P/S

Екипът на Капман продължава да се опитва да повишава финансовата култура, както на клиентите си така и на всички наши читатели.

В поредица от материали всяка седмица ви представяме по един от великите инвеститори. Освен техните резултати, ви запознаваме и със стратегиите, които използват.

Утрешният материал ще е посветен на Джон Темпълтън, който започва да купува акции по време на Голямата депресия. Това не е никак случайно, тъй като най-големите възможности се откриват по време на кризи.

Преди около два месеца започнахме и рубрика, в която ви разясняваме значението на различните финансови коефициенти.

Започнахме с P/E (цена/печалба) и продължихме с P/B (цена/счетоводна стойност). Посочихме ви и как да изчислим дивидентната доходност от дадена компания.

Днес ще се спрем на P/S (цена/продажби).

Това е коефициент, който измерва съотношението между цената на една акция и приходите от продажби.

Колкото по-нисък е коефициентът, толкова по-добре говори за компанията. Следва обаче да отбележим, че най-добре е да сравняваме компании, работещи в един и същи сектор. 

Когато този коефициент е с по-ниска стойност от средната в сектора, това значи, че при евентуално повишение на продажбите може да доведе до значително повишение в цената на книжата ѝ.

Анализаторите препоръчват да се използват няколко финансови коефициента, преди да вземем инвестиционно решение.

Четете още: Първи стъпки в инвестирането