Как и къде можем да търгуваме сертификати върху електроенергия?

 

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД.

Той има има 20- годишен опит в сферата на финансите и управлението. С него разговаряме за търговията с електроенергия, както и за първата в страната Многостранна система за търговия. 

Прочетете статията

 [:]