Фондове на УД „Капман Асет Мениджмънт“ – между първите три най-успешни за годината

Три от договорните фондове на Управляващо дружество (УД) „Капман Асет мениджмънт“ се наредиха между първите три най-успешни у нас за 2016 г., според класацията на финансовия сайт Investor.bg.

В категория „Смесени-консервативни фондове“ „Капман Фикс“ е на трето място.  

В категория „Смесени-балансирани фондове“ договорен фонд „Капман Капитал“ се класира втори.  

В категория „Фондове в акции – България“ „Капман Макс“ е втори.

В посочената годишната класация са включени договорни фондове, управлявани от дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). УДКапман Асет Мениджмънт“ има още два договорни фонда, създадени в средата на 2016 г.: „С–Микс“ и „С–Бондс“.

Настоящата класация е изготвена по пет основни критерия:

-Доходност от началото на годината (към 31.10.2016);

-Стандартно отклонение за последната една година (изчислено по методологията на БАУД);

-Анюализирана доходност през последните три календарни години (към 31.12.2015 г.);

-Коефициент на Шарп (към 31.12.2015);

-Такса управление (към 31.10.2016 г.).

За повече информация:  http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/koi-sa-nai-uspeshnite-dogovorni-fondove-v-bylgariia-228614/