Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман