Въвеждането на данък върху финансовите транзакции зацикли