Взаимните фондовете на „Капман Асет Мениджмънт“ са между трите с най-висока доходност за последните три години