Първата в България Многостранна система за търговия – MTF SOFIA – стартира дейност на 8 март 2016 г.