Стандартно отклонение и коефициент на Шарп – защо са важни при избор на договорни фондове