Николай Ялъмов: Бих искал да видя нови инструменти на капиталовите пазари