Фондове на УД „Капман Асет Мениджмънт“ – между първите три най-успешни за годината