Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia