John Boggle предлага институционално решение за индивидуални инвеститори