Семпъл критерий за оценяване на текущото пазарно състояние от индивидуални инвеститори