КАК ЦИКЪЛА НА ЛИКВИДНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ ПАЗАРНИЯ ЦИКЪЛ