Колко тежат икономиките на Италия и Гърция на Европа?