МАКРО ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР НА БЪЛГАРИЯ