Възможно ли е хеджиране на цената електроенергия в България?