Волатилността на пазара на електроенергия и средства за защита срещу нея