Могат ли да се хеджират регулаторни рискове на електроенергийния пазар в България?