КОЕФИЦЕНТ НА ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА