Как лесно да оптимизираме риска на инвестиционното портфолио?