ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД КЪМ АНАЛИЗИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР