Портфолио стратегия със средногодишна доходност от 21.5%