Нова тарифа за таксите и комисионите за всички финансови инструменти в сила от 15.11.2021г.