Балон на пазара на имоти и нулеви лихви по депозитите. А сега накъде?