Български син чип губи 25% за по-малко от 2 месеца. Ще последва ли обрат?