8 март: Наблюдава ли се повишен интерес към инвестиции от страна на жените?