Какво се случи на световните пазари в периода 21-25 март?