Какво се случи на световните борси в периода 28 март – 1 април