Какво се случи на световните пазари за периода от 4 до 8 април?