Какво се случи на световните пазари за периода от 11 до 15 април?