Какво се случи на световните пазари за периода от 18 до 22 април?