Още няколко компании обявиха разпределение на дивидент