Акция на седмицата – компания, предлагаща близо 15% дивидентна доходност