Какви са консолидираните резултати на публичните дружества за Q1?