Още от консолидираните резултати на публичните дружества за Q1