Капман: Недвижимите имоти вече са твърде скъпи за инвестиция